Marijn Stam

Marijn Stam

I am Marijn Stam, 24 years old and I am finishing my HBO-ICT Technical Informatics degree. In my spare time I make a lot of music with friends and I almost always listen to music, you often see me walking around with headphones on!

I also like to go out into nature with my girlfriend.

I am now doing my graduation internship at Betronic. I am conducting a study to monitor the respiration of elderly patients. This requires certain filtering methods and algorithms, I have investigated how this can best be carried out.

June 24, 2020 I will defend this research with great pride in order to complete my study.

I am already working on implementing the results of my research in the software. It is cool to implement the result of my research in an end product, I am very happy with it!

I have experienced my time at Betronic as very productive and enjoyable, I am therefore enthusiastic that after completing my studies at Betronic I can start my career!

Verder houd ik ervan om lekker de natuur op te zoeken met mijn vriendin.

Ik doe nu mijn afstudeerstage bij Betronic. Ik voer een onderzoek uit om bij oudere patiënten de ademhaling te kunnen monitoren. Hiervoor zijn bepaalde filtermethoden en algoritmes nodig, ik heb onderzocht hoe dit het beste kan worden uitgevoerd.

24 juni 2020 zal ik dit onderzoek met veel trots gaan verdedigen om dan ook mijn studie af te ronden.

Inmiddels ben ik al bezig om de resultaten van mijn onderzoek in de software te implementeren. Het is gaaf om het resultaat van mijn onderzoek te implementeren in een eind product, hier ben ik dan ook met veel plezier mee bezig!

Mijn tijd bij Betronic heb ik als zeer productief en plezierig ervaren, ik ben dan ook enthousiast dat ik na de afronding van mijn studie bij Betronic mijn carrière kan beginnen!