Samenwerking TU Delft

TU Delft AED 2020 groepsfoto

Hi! Wij zijn Asha Nixon, Abe Kok, Yayu Ping, Lisanne van den Berg, Eline van der Stoep en Avelien Husen. Samen vormen wij een designteam voor het vak Advanced Embodiment Design van de master Integrated Product Design aan de Technische Universiteit Delft. Wij delen de gemeenschappelijke interesse om de kwaliteit van het leven van mensen te … Lees meer

Veilig communiceren

Veilig communiceren In één van onze vorige artikelen zijn er diverse communicatie protocollen besproken en is het proces besproken om tot de juiste keuze te komen. Een aspect welke hierbij niet aan bod is gekomen, is op welke wijze jouw gegevens veilig naar de cloud kunnen en veilig in de cloud kunnen worden opgeslagen. Al … Lees meer