Tag Archives: LIN

Bedrade systemen

Bedrade systemen vormen de ruggengraat van alle mobiele netwerken. Hoe denkt u anders een verbinding te maken met het vasteland van Noord-Amerika?

Een auto zou niet kunnen rijden zonder bedraad netwerk; het verminderd de hoeveelheid bekabeling, reduceert de kans op storingen en biedt een veilige werking zodat wij met een veilig gevoel de weg op kunnen.

In de loop der jaren zijn er letterlijk honderden verschillende oplossingen bedacht en in gebruik genomen. Van deze oplossingen heeft Betronic BV er al vele geïmplementeerd. Het voert te ver om ze allemaal te noemen en u treft hieronder een selectie aan van veel door ons gebruikte netwerken.

CAN – Control Automation Network
CAN is een seriële communicatiebus die niet meer weg te denken is in een auto. Deze uiterst goedkope, maar vooral robuuste communicatie wordt niet alleen in  auto’s maar ook in schepenlandbouwwerktuigen en industriële netwerken gebruikt. De CAN bus wordt ook wereldwijd toegepast in de E-bike industrie en is ook daar inmiddels een standaard geworden. CAN bus is uiterst robuust en werkt met twee gebalanceerde draden. Dit laatste heeft als voordeel dat een storing vrijwel geen invloed heeft op de werking.

LIN bus
Ook de Local Interconnect Bus wordt in auto’s gebruikt. Met de groeiende behoefte van communicatie in een auto is LIN als goedkoper alternatief ontwikkeld. Het is een meester-slaaf systeem waarbij er tot 16 verschillende apparaten op één enkele LIN bus via de meester met elkaar kunnen communiceren. Per bericht kunnen tot maximaal 8 bytes aan eigen data worden verstuurd. De LIN bus werkt met slechts een signaaldraad.

SM bus
SM bus komt voort uit de I2C bus (een uitvinding van Philips). De SM BUS werd voor het eerst toegepast in PC’s en laptops. Informatie van ventilatoren, temperaturen, batterijen, enz. worden op deze manier via een tweedraads-bus uitgelezen of bestuurd. De SM BUS vermindert de complexiteit van een systeem of printplaat en is bij batterij makers een veelgebruikte communicatiebus. De afstand die kan worden afgelegd is zonder hulpmiddelen beperkt tot minder dan 50 cm.

DALI bus
De DALI bus is specifiek ontwikkeld voor de verlichting industrie,  bestaat al tientallen jaren en is zeer betrouwbare manier om verlichting in een gebouw te schakelen. De verlichting wordt voornamelijk in bedrijfsgebouwen gebruikt van kantoor, magazijn en distributiecentra tot stallen in de agrarische sector.