Author Archives: admin

Floww one tap for everything!

Betronic technology takes care of simplicity and safety

Before you needed different water taps and other machines to get different types of water. Now you only need one tap for everything!

floww

The Floww water tap supplies cold, hot, boiling, purified, chilled and carbonized water with just one turn of the faucet. This tap does not differ much from a traditional water tap.  However, looks can be deceiving! The Floww faucet has, next to the usual mechanics, built in electronics. These electronics provide an intuitive control and manage different features. In order to work with this specialist knowledge and to think along with them, Floww has found a flexible and reliable partner in Betronic. As well as the user interface, future features and backward compatibility with older systems presented a challenge.

‘Simple’ user interface
The customer must have ease of use with this system. A good user interface determines the success of the system. If the controls are too difficult, the customer will not use the system. Also, because boiling water is a feature of this water tap, high demands are placed on the safety of the tap as well. A so-called press-turn-press system with double feedback was the solution to meet these high demands. By turning this smart faucet, the customer will feel a ‘click’ and the faucet will change colour as well. This interface has been tested extensively in field research. Human interaction with the faucet has been analysed and the interface has been optimized (without making any concessions to safety). In this stage the mainly software changes were easy to implement.

Betronic’s solution
The complete trajectory, including all field research, took twelve months. The result is a smart faucet. Within the faucet a plastic body has been placed, which gives turning the faucet a good sturdy feeling. This body has been developed to endure long-term use: no wear and tear will take place. This has also been proven by endurance tests. Within the plastic body a printed circuit board (PCB) is installed with RGB LED’s. The colour of the LED shows you, what feature you have chosen.
To control the features (usually placed inside a kitchen cabinet) Betronic developed a second PCB. With those features a hub makes sure the correct water flow will be tapped. This second PCB takes care of the communication between the faucet and the hub.

Successful cooperation
One of Floww’s and Betronic’s mutual goals was developing a successful commercial product. Floww was looking for a partner to think along with the complete process: the development trajectory as well as the production process. Building a successful product has also built a relationship between two professional organizations that complement each other perfectly. The next joint project has already been started.

 

For more information, please check:

Betronic https://betronic.yirdis.org/
FLOWW https://www.floww-water.nl/

Share on:
linkedin

Floww één kraan voor alles!

Technologie van Betronic zorgt voor eenvoud en veiligheid

Vroeger had je verschillende waterkranen en apparaten nodig om verschillende soorten water te krijgen.

flowwNu heb je daar nog maar één waterkraan voor nodig!

De Floww kraan zorgt ervoor dat je met één bediening koud, warm, kokend, gezuiverd, gekoeld of gecarboniseerd water kunt tappen. Deze waterkraan verschilt qua uiterlijk niet veel van een traditionele kraan. Maar schijn bedriegt. In de Floww waterkraan zit naast mechanica ook elektronica verwerkt. Deze elektronica zorgt voor intuïtieve bediening en de aansturing van de verschillende functionaliteiten. Voor deze specialistische kennis heeft Floww in Betronic een flexibele, meedenkende en betrouwbare partner gevonden. Naast de aansturing en de bediening (user interface) waren ook de compatibiliteit met oude systemen en modulariteit voor toekomstige functies belangrijke uitdagingen.

‘Eenvoudige’ user interface
De consument moet het systeem makkelijk kunnen gebruiken. Een goede user interface is bepalend voor het succes van het systeem. Als de bediening te ingewikkeld is, dan zal de consument het systeem niet gebruiken. Omdat kokend water ook een functie van deze waterkraan is, worden er hoge eisen gesteld aan de veiligheid van de kraan. Een druk-draai-druk bediening en dubbele feedback was de oplossing. Bij het draaien van de slimme kraanknop voelt de consument een klik en de waterkraan verandert daarnaast van kleur. Door middel van veldonderzoek is deze interface uitgebreid getest. Het menselijk handelen is geanalyseerd en de interface geoptimaliseerd (dit zonder concessies te doen aan de veiligheid). In deze fase waren de vooral softwarematige wijzigingen eenvoudig door te voeren.

Oplossing van Betronic
Het totale traject, inclusief alle veldtesten, heeft twaalf maanden geduurd. Het resultaat is een slimme kraanknop. In de kraanknop zit een kunststofbody die de knop met een goed solide gevoel laat draaien. Daarnaast is de body zo ontwikkeld dat er geen slijtage plaats vindt tijdens langdurig gebruik. Dit is ook door middel van duurtesten aangetoond. In de kunststofbody zit een printed circuit board (PCB) met RGB LED’s erop. De kleur van de LED’s laat zien voor welke functionaliteit je kiest.
Voor de aansturing van de functionaliteiten (veelal verwerkt in een keukenkast) heeft Betronic een tweede pcb ontwikkeld. Bij die functionaliteiten zit een hub die ervoor zorgt dat het juiste water wordt getapt. Deze tweede PCB verzorgt de communicatie tussen de kraan en de hub.

Succesvolle samenwerking
Het ontwikkelen van een commercieel succesvol product was de gezamenlijke doelstelling van Floww en Betronic. Floww was hiervoor op zoek naar een partner die meedenkt in het totale proces. Zowel in het ontwikkeltraject als in het productieproces. Naast een succesvol product is er afgelopen tijd gebouwd aan een relatie tussen twee professionele organisaties die elkaar perfect aanvullen. Het volgende gezamenlijke traject is inmiddels al opgestart.

Kijk voor meer informatie op:

Betronic https://betronic.yirdis.org/
FLOWW https://www.floww-water.nl/

Share on:
linkedin

Vitaphone

Vitaphone is een bedrijf actief in zorgapplicaties, medicijn-adherence en telecare applicaties.

Voor Vitaphone hebben wij de pico ontwikkeld, een geavanceerde medicijnen-uitgifteautomaat waarbij de patient wordt begeleid en geïnformeerd over zijn inname-gedrag van zijn of haar medicijnen.

images

Het apparaat scant met een camera elk zakje met medicijnen en controleert het inname-moment. Op vriendelijke wijze wordt de patient geattendeerd. Wanneer de patient de medicijnen heeft uitgenomen wordt dit geregistreerd. Bij problemen, afwijking van het recept, uitval van het systeem, etc. wordt d.m.v. een GPRS modem een back-office ingeschakeld.

 

Share on:
linkedin

NFC, Bluetooth, RFiD

Je ov-kaart is een voorbeeld van een NFC toepassing.

De basis van Near Field Communication (NFC) vindt zijn oorsprong in RFiD. RFiD is ooit begonnen met een op 125kHz gebaseerd elektromagnetisch voedingen- en communicatie-overdrachtssysteem.

NFC is door Philips bedacht op 13.56MHz en wordt in steeds meer producten toegepast om contactloze identificatie en betaalfuncties uit te voeren. Belangrijkste is dat de tags energie uit de omgeving krijgen. Dat wordt met een spoel (magnetisch/inductie) overgedragen. Afstanden NFC ongeveer 0,5 tot 20cm zeer afhankelijk van gekozen techniek. OV-card gebruikt mifare en stapt over naar desfire. Deze laatste heeft een goede beveiliging en is bestand tegen fraude.

RFiD 125/134kHz veel gebruikt in industrie (bloemenveiling ea), NFC in de consument/retail/food.

Er is nog een vreemde eend genaamd DASH-7. Werkt met een radio en kan dus een grote afstand overbruggen (433MHz) van kilometers. Daarnaast ook nog GEN2. Dat zijn tags die in de industrie en farmacie steeds meer gebruikt worden. Belangrijkste daarvan is de relatief grote afstand, standaard EAN code, 870/915MHz en het feit dat je meerdere tags tegelijkertijd door de verpakking heen kunt lezen.

Binnen de Bluetooth wereld wordt NFC gebruikt om de binding tot stand te brengen… Telefoon praat via NFC met apparaat en apparaat verbindt met Bluetooth. Veilig en je hoeft niets on te typen. De meeste anderen lossen dit op door 0000 als passcode te gebruiken.

Share on:
linkedin

Arm aan banden gelegd

Net een mykronoz uit elkaar gehaald. Behalve een niet eenvoudige user interface en een waardeloos font, is de luidspreker en microfoon boven verwachting. Voor wat betreft de kleuren is zwart een veilige kleur, wit opvallend en goud pure kitsch… Een wearable device met een korte levensverwachting.

Share on:
linkedin