Design Solutions

Betronic heeft alle skills in huis om functionele toepassingsgerichte elektronica voor haar klanten te ontwikkelen. Altijd innovatief met de hoogste kwaliteit.

De skills binnen Betronic zijn onderverdeeld in de volgende afdelingen;
* Hardware Design Engineering
* Software Design Engineering
* Product Design Engineering
* PCB layout Engineering
* Prototype Production

Betronic biedt hoogwaardige elektronica binnen de marktgebieden Mobiliteit, Energie en Communicatie

Betronic ontwikkelt de elektronica altijd in nauw overleg met haar klant in een aantal processtappen;
* Vooronderzoek
* Plan van Eisen
* Functioneel Model
* Proto model
* Veldtest
* Productie

De projectorganisatie is bij Betronic zo georganiseerd dat de klant op alle niveaus van haar organisatie nauw betrokken blijft bij de ontwikkeling.

Elke week is er een projectoverleg waarin de voortgang wordt besproken.

Elke 2 weken is er een sprintoverleg waarin de voorgaande sprint wordt opgeleverd en de activiteiten van de volgende sprint worden vastgesteld.

Daarnaast wordt er elke 3 sprints een stuurgroep georganiseerd waarin de projectleiders en directie van de klant en Betronic zit. Hierin worden de planning en voortgang besproken, en de besluiten genomen welke niet in het projectteam kunnen worden genomen.

Certificering
Betronic kan ook de diverse certificeringen voor haar klant regelen en/of begeleiden. Alle kennis is in huis inzake certificeringen als CE, EMC, UL, EX en RED